สมาคมศิษย์เก่าสารวิทยา
 
 
ข่าวสาร กิจกรรม
"งานคืนสู่เหย้าชาวสารวิทยา"
งานคืนสู่เหย้าชาวสารวิทยา วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป
ณ หอประชุมรัชมงคล สารวิทยา (โต๊ะจีน)
การจัดกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า คณะกรรมการเข้าสำรวจพื้นที่สำหรับจัดงานเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สำหรับจัดพื้นที่และเวทีสำหรับงานดังกล่าว
"การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559"
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10:00-12:00 น. และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ซึ่งมีการแถลงผลงานของคณะกรรมการชุดเดิมที่ผ่านมา และครบวาระ 2 ปี
กิจกรรมชกมวยการกุศล รายได้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนปัจจุบัน
กิจกรรมการจักการชกมวยการกุศล เพื่อหารายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนปัจจุบัน"
   
ประกาศสมาคม
"ประกาศสมาคมศิษย์เก่าสารวิทยา เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559"
ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสารวิทยา
 
 
สมาคมศิษย์เก่าสารวิทยา